Phaistos Zaman Çizelgesi

Phaistos Zaman Çizelgesi

 • 3600 - M.Ö. 3000

  Phaistosun ilk yaşayış yeri.

 • Eramızdan əvvəl 2000 - eramızdan əvvəl 1400

  Phaistosun ən böyük mədəni zirvəsi.

 • Eramızdan əvvəl 2000 - M.Ö. 1700

 • Eramızdan əvvəl 1850 - 1550 -ci illər

  Giritdə istehsal olunan Phaistos diski.

 • Eramızdan əvvəl 1700 - 1600 -cü illər

 • c. Eramızdan əvvəl 1600

  Phaistos disk istehsal olunur.

 • Eramızdan əvvəl 700 - 600 -cü illər

  Phaistos qəsəbəsində qısa bir canlanma.

 • c. Eramızdan əvvəl 180

  Gortyn tərəfindən fəth edilən Phaistos.


Videoya baxın: ما هى مراحل عمل الجدول الزمنى وما هو Schedule Baseline, Schedule Update