Fransanın defensiyası

Fransanın defensiyası

Henri-Philippe Petain, 1940-cı ilin iyununda Almaniya ilə barışığı imzaladıqdan sonra, Sorbonnadakı bir qrup tələbə Défense de la France müqavimət qrupunu qurdu. Qrup gizli bir qəzet buraxdı. Fransanın defensiyası. 1941 -ci ilin avqustunda 15000 -dən çox nüsxə çıxdı.

Helene Viannay, Sorbonnadakı fiziki coğrafiya laboratoriyasında gizlətdiyi Rotaprint -dən məsul idi. Dağıtım işlərini də öz üzərinə götürdü. Növbəti üç il ərzində qəzetin cəmi 47 gizli sayı çıxdı. Tiraj tədricən artdı və 1944 -cü ilin yanvar ayında 450.000 -dən çox çap edildi.

Défense de la France da kəşfiyyat və qaçış şəbəkələri qurdu. Fransız Müqaviməti üçün saxta sənədlər istehsal etmək üçün çap vasitələrindən də istifadə etdi. İkinci Dünya Müharibəsinin sonrakı mərhələlərində təşkilat Maquislərlə çox sıx əməkdaşlıq etdi.