Aichi E13A 'Jake' ön tərəfdən

Aichi E13A 'Jake' ön tərəfdən

Aichi E13A 'Jake' ön tərəfdən

Burada üzənlərin şəklini və dayaqların düzülüşünü göstərən Aichi E13A 'Jake' adlı ikiqat üzən kəşfiyyat dəniz təyyarəsini görürük. Qanadların xarici hissəsindəki çox kiçik dihedralı da görə bilərik.